Chào mừng bạn đến với Danhba24h.com Đăng ký | Đăng nhập

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU NHỚT HÓA CHẤT TRẦN NGUYỄN

Số gian hàng 578449

Hỗ trợ bởi : viendb
  • Chưa liên hệ

Thông tin doanh nghiệp
Thống kê truy cập
  • 2161

DẦU MỠ MOBIL CÔNG NGHIỆP

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
169395 DẦU MỠ MOBIL CÔNG NGHIỆP Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Ngày đăng Lượt xem Xem trên Danhba24h
17-03-2013 6 DẦU MỠ MOBIL CÔNG NGHIỆP
Phí đặt hàng :
Miễn phí
Soạn tin UPS 169395 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com

 Hãy  liên  lạc  với  công  ty  chúng tôi  để  được  tư vấn, và bảng giá hợp lý nhất (24/7)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU NHỚT HÓA CHẤT TRẦN NGUYỄN
Add: 16/31, Đường 34, KP.8, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
Tel : 08 - 3896 4609  -   Fax: 08 - 3896 4609
Mobile: 0906 8282 29 - 0902 5567 38 - 0976 344 589
Email: trannguyen.lubchem@gmail.com;     sales@daunhottrannguyen.com

Website: http://daunhottrannguyen.com/

P.Kinh Doanh

 DẦU HÀNG HẢI

1    Mobilgard 300 208 L Drum

 2    Mobilgard 312 208 L Drum

 3     Mobilgard 412 208 L Drum 

 4    Mobilgard 570 208 L Drum

 5    Mobilgard M330 208 L Drum

6     Mobilgard M430 208 L Drum

7    Mobilgard M440 208 L Drum

8    Mobilgard M440 1000L Tank

DẦU THỦY LỰC HÀNG HẢI

 9    Mobil DTE 11M 208 L Drum

10   Mobil DTE 13M 208 L Drum

 11  Mobil DTE 15M 208 L Drum

13   Mobil DTE 18M 208 L Drum

14   Mobil DTE 19M 208 L Drum

15   Mobil DTE 10M 208 L Drum

 

 DẦU HỘP SỐ

16   Mobilgear 600 XP 68 208 L Drum

 17   Mobilgear 600 XP 100 208 L Drum

18    Mobilgear 600 XP 150 208 L Drum

 19   Mobilgear 600 XP 220 208 L Drum

20    Mobilgear 600 XP 220 18 L Pail

 21   Mobilgear 600 XP 320 208 L Drum

 22   Mobilgear 600 XP 480 208 L Drum

 23   Mobilgear 600 XP 580 208 L Drum

 24   Mobilgear XMP 150 208 L Drum

 25   Mobilgear XMP 220 208 L Drum

 26   Mobilgear XMP 320 208 L Drum

 

DẦU TỔNG HỘP

 28   Mobil SHC 626 208 L Drum

29    Mobil SHC 629 208 L Drum

30    Mobil SHC 630 208 L Drum

31    Mobil SHC 632 208 L Drum

32    Mobil SHC 634 208 L Drum

 33   Mobil SHC 636 208 L Drum

 34   Mobil SHC 639 208 L Drum

35   Mobil Glygoyle 220 208 L Drum

36   Mobil Glygoyle 220 20 L Pail

37   Mobil Glygoyle 150 208 L Drum

38   Mobil Glygoyle 320 208 L Drum

39   Mobil Glygoyle HE 480 208 L Drum

 

DẦU HỘP SỐ HỞ

40   Mobiltac 375 NC 181 kg Drum

41   Mobiltac 575 NC 17.2 kg Pail

42   Mobilgeai OCL 007 180 kg

 

 DẦU ĐỘNG CƠ GAS

 43   Mobil Pageaus 710 208 L Drum

44   Mobil Pageaus 806 208 L Drum

 45   Mobil Pageaus 610 208 L Drum

 

 DẦU TUẦN HOÀN

46    Mobil Vacuoline 525 208 L Drum

 47   Mobil Vacuoline 528 208 L Drum

48    Mobil Vacuoline 14DS 208 L Drum

 49   Mobil Jet Oil II 0.948L L Boltte

50   Mobil DTE Oil Light 208 L Drum

 51   Mobil DTE Oil Medium 208 L Drum

52   Mobil DTE Oil Heavy medium 208 L Drum

53   Mobil DTE Oil Heavy 208 L Drum

 54  Mobil DTE Oil Extra heavy 208 L Drum

 55  Mobil DTE 737 208 L Drum

 56  Mobil DTE 632 208 L Drum

 57  Mobil DTE 732 208 L Drum

58   Mobil DTE 748 208 L Drum

 59  Mobil Vacuoline 537 208 L Drum

60  Mobil Vacuoline 533 208 L Drum

 

 DẦU THỦY LỰC

61   Mobil Hydraulic AW 32 208 L Drum

 62  Mobil Hydraulic AW 46 208 L Drum

63   Mobil Hydraulic AW 68 208 L Drum

 64  Mobil DTE 24 208 L Drum

 65  Mobil DTE 25 208 L Drum

66   Mobil DTE 26 208 L Drum

67   Mobil DTE 27 208 L Drum

 68   Mobil Velocite No.3 208 L Drum

 69   Mobil Velocite No.6 208 L Drum

 70   Mobil Velocite No.10 208 L Drum

71   Mobil Velocite HP 2x-DR 208 L Drum

 72   Mobil Nyvac FR 200D 220 Kg Drum

73   Mobil Pyrotec HPD 46 230 Kg Drum

74   Mobil 600W Super Cylinder 208 L Drum

 

DẦU MÁY NÉN KHÍ

75   Mobil Rarus 424 208 L Drum

 76  Mobil Rarus 425 208 L Drum

77   Mobil Rarus 426 208 L Drum

 78  Mobil Rarus 427 208 L Drum

79   Mobil Rarus 429 208 L Drum

80   Mobil Rarus 826 208 L Drum

 81  Mobil Rarus 827 20 L Pail

 82   Mobil Rarus SHC 1024 208 L Drum

83   Mobil Rarus SHC 1025 208 L Drum

 84  Mobil Rarus SHC 1026 208 L Drum

 

 DẦU CẮT GỌT

 85  Mobilmet 411 208 L Drum

 86  Mobilcut 102 208 L Drum

 87  Mobilcut 222 208 L Drum

 

 DẦU TRUYỀN NHIỆT

88   Mobiltherm 605 208 L Drum

 

 DẦU MÁY KHOAN ĐÁ

89   Mobil Almo 525 208 L Drum

90   Mobil Almo 527 208 L Drum

 

 DẦU ĐƯỜNG TRƯỢT

 91  Mobil Vactra Oil No.2 208 L Drum

 92  Mobil Vactra Oil No.4 208 L Drum

 

 DẦU CHỐNG RỈ

  Mobilarma 798 18.9 L L Drum

CÁC LOẠI KHÁC

93   Mobil Vacuum Sums oil 208 L Drum

 94  Mobil Faxam 32 1000 L Tank

95   Mobil Pyrolube 830 208 L Drum

96   Mobil Pyrolube 830 20 L Pail

97   Gargoyle aretic 300 20 L Pail

 98   Gargoyle aretic 155 20 L Pail

 99   Vacmul EDM 2 208 L Drum

 MỠ

 100  Mobil EP0 180 kg Drum

 101  Mobil EP0 15 kg Pail

 102  Mobil EP1 180 kg Drum

 103  Mobil EP1 15 kg Pail

104   Mobil EP2 180 kg Drum

 105  Mobil EP2 15 kg Pail

 106  Mobil EP3 180 kg Drum

 107   Mobil EP3 15 kg Pail

108   Mobilgrease XHP 222 180 kg Drum

109    Mobilgrease XHP 222 16 kg Pail

 110   Mobilgrease XHP 222 special 16 kg Pail

111    Mobilgrease XHP 222 special 15.9 kg kg Pail

112    Mobillux EP 111 15.8 kg kg Pail

113    Polynax EM 18 kg Pail

114    Mobiltemp SHC 100 18 kg Pail

115    Mobilith SHC 100 16 kg Pail

116    Mobilith SHC 220 16 kg Pail

 117   Mobilith SHC 460 16 kg Pail

118    Mobil Grease FM 222 18 kg Pail

119    Mobilith SHC 1500 18 kg Pail

 120    Mobiltemp SHC 460 special 20 kg Pail

 

SẢN PHẨM EXXO

121   Spartan EP 220 208 L Drum

122   Spartan EP 460 208 L Drum

123   Spinesstic 22 208 L Drum

124   Teresstic N 220 208 L Drum

 125   Univis N32 208 L Drum

 Hãy  liên  lạc  với  công  ty  chúng tôi  để  được  tư vấn, và bảng giá hợp lý nhất (24/7)

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DẦU NHỚT HÓA CHẤT TRẦN NGUYỄN Add: 16/31, Đường 34, KP.8, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh Tel : 08 - 3896 4609  -   Fax: 08 - 3896 4609 Mobile: 0906 8282 29 - 0902 5567 38 - 0976 344 589 Email: trannguyen.lubchem@gmail.com;     sales@daunhottrannguyen.com

Website: http://daunhottrannguyen.com/

P.Kinh Doanh

Email: trannguyen.lubchem@gmail.com

 DẦU HÀNG HẢI

1    Mobilgard 300 208 L Drum

 2    Mobilgard 312 208 L Drum

 3     Mobilgard 412 208 L Drum 

 4    Mobilgard 570 208 L Drum

 5    Mobilgard M330 208 L Drum

6     Mobilgard M430 208 L Drum

7    Mobilgard M440 208 L Drum

8    Mobilgard M440 1000L Tank

DẦU THỦY LỰC HÀNG HẢI

 9    Mobil DTE 11M 208 L Drum

10   Mobil DTE 13M 208 L Drum

 11  Mobil DTE 15M 208 L Drum

13   Mobil DTE 18M 208 L Drum

14   Mobil DTE 19M 208 L Drum

15   Mobil DTE 10M 208 L Drum

 

 DẦU HỘP SỐ

16   Mobilgear 600 XP 68 208 L Drum

 17   Mobilgear 600 XP 100 208 L Drum

18    Mobilgear 600 XP 150 208 L Drum

 19   Mobilgear 600 XP 220 208 L Drum

20    Mobilgear 600 XP 220 18 L Pail

 21   Mobilgear 600 XP 320 208 L Drum

 22   Mobilgear 600 XP 480 208 L Drum

 23   Mobilgear 600 XP 580 208 L Drum

 24   Mobilgear XMP 150 208 L Drum

 25   Mobilgear XMP 220 208 L Drum

 26   Mobilgear XMP 320 208 L Drum

 

DẦU TỔNG HỘP

 28   Mobil SHC 626 208 L Drum

29    Mobil SHC 629 208 L Drum

30    Mobil SHC 630 208 L Drum

31    Mobil SHC 632 208 L Drum

32    Mobil SHC 634 208 L Drum

 33   Mobil SHC 636 208 L Drum

 34   Mobil SHC 639 208 L Drum

35   Mobil Glygoyle 220 208 L Drum

36   Mobil Glygoyle 220 20 L Pail

37   Mobil Glygoyle 150 208 L Drum

38   Mobil Glygoyle 320 208 L Drum

39   Mobil Glygoyle HE 480 208 L Drum

 

DẦU HỘP SỐ HỞ

40   Mobiltac 375 NC 181 kg Drum

41   Mobiltac 575 NC 17.2 kg Pail

42   Mobilgeai OCL 007 180 kg

 

 DẦU ĐỘNG CƠ GAS

 43   Mobil Pageaus 710 208 L Drum

44   Mobil Pageaus 806 208 L Drum

 45   Mobil Pageaus 610 208 L Drum

 

 DẦU TUẦN HOÀN

46    Mobil Vacuoline 525 208 L Drum

 47   Mobil Vacuoline 528 208 L Drum

48    Mobil Vacuoline 14DS 208 L Drum

 49   Mobil Jet Oil II 0.948L L Boltte

50   Mobil DTE Oil Light 208 L Drum

 51   Mobil DTE Oil Medium 208 L Drum

52   Mobil DTE Oil Heavy medium 208 L Drum

53   Mobil DTE Oil Heavy 208 L Drum

 54  Mobil DTE Oil Extra heavy 208 L Drum

 55  Mobil DTE 737 208 L Drum

 56  Mobil DTE 632 208 L Drum

 57  Mobil DTE 732 208 L Drum

58   Mobil DTE 748 208 L Drum

 59  Mobil Vacuoline 537 208 L Drum

60  Mobil Vacuoline 533 208 L Drum

 

 DẦU THỦY LỰC

61   Mobil Hydraulic AW 32 208 L Drum

 62  Mobil Hydraulic AW 46 208 L Drum

63   Mobil Hydraulic AW 68 208 L Drum

 64  Mobil DTE 24 208 L Drum

 65  Mobil DTE 25 208 L Drum

66   Mobil DTE 26 208 L Drum

67   Mobil DTE 27 208 L Drum

 68   Mobil Velocite No.3 208 L Drum

 69   Mobil Velocite No.6 208 L Drum

 70   Mobil Velocite No.10 208 L Drum

71   Mobil Velocite HP 2x-DR 208 L Drum

 72   Mobil Nyvac FR 200D 220 Kg Drum

73   Mobil Pyrotec HPD 46 230 Kg Drum

74   Mobil 600W Super Cylinder 208 L Drum

 

DẦU MÁY NÉN KHÍ

75   Mobil Rarus 424 208 L Drum

 76  Mobil Rarus 425 208 L Drum

77   Mobil Rarus 426 208 L Drum

 78  Mobil Rarus 427 208 L Drum

79   Mobil Rarus 429 208 L Drum

80   Mobil Rarus 826 208 L Drum

 81  Mobil Rarus 827 20 L Pail

 82   Mobil Rarus SHC 1024 208 L Drum

83   Mobil Rarus SHC 1025 208 L Drum

 84  Mobil Rarus SHC 1026 208 L Drum

 

 DẦU CẮT GỌT

 85  Mobilmet 411 208 L Drum

 86  Mobilcut 102 208 L Drum

 87  Mobilcut 222 208 L Drum

 

 DẦU TRUYỀN NHIỆT

88   Mobiltherm 605 208 L Drum

 

 DẦU MÁY KHOAN ĐÁ

89   Mobil Almo 525 208 L Drum

90   Mobil Almo 527 208 L Drum

 

 DẦU ĐƯỜNG TRƯỢT

 91  Mobil Vactra Oil No.2 208 L Drum

 92  Mobil Vactra Oil No.4 208 L Drum

 

 DẦU CHỐNG RỈ

  Mobilarma 798 18.9 L L Drum

CÁC LOẠI KHÁC

93   Mobil Vacuum Sums oil 208 L Drum

 94  Mobil Faxam 32 1000 L Tank

95   Mobil Pyrolube 830 208 L Drum

96   Mobil Pyrolube 830 20 L Pail

97   Gargoyle aretic 300 20 L Pail

 98   Gargoyle aretic 155 20 L Pail

 99   Vacmul EDM 2 208 L Drum

 MỠ

 100  Mobil EP0 180 kg Drum

 101  Mobil EP0 15 kg Pail

 102  Mobil EP1 180 kg Drum

 103  Mobil EP1 15 kg Pail

104   Mobil EP2 180 kg Drum

 105  Mobil EP2 15 kg Pail

 106  Mobil EP3 180 kg Drum

 107   Mobil EP3 15 kg Pail

108   Mobilgrease XHP 222 180 kg Drum

109    Mobilgrease XHP 222 16 kg Pail

 110   Mobilgrease XHP 222 special 16 kg Pail

111    Mobilgrease XHP 222 special 15.9 kg kg Pail

112    Mobillux EP 111 15.8 kg kg Pail

113    Polynax EM 18 kg Pail

114    Mobiltemp SHC 100 18 kg Pail

115    Mobilith SHC 100 16 kg Pail

116    Mobilith SHC 220 16 kg Pail

 117   Mobilith SHC 460 16 kg Pail

118    Mobil Grease FM 222 18 kg Pail

119    Mobilith SHC 1500 18 kg Pail

 120    Mobiltemp SHC 460 special 20 kg Pail

 

SẢN PHẨM EXXO

121   Spartan EP 220 208 L Drum

122   Spartan EP 460 208 L Drum

123   Spinesstic 22 208 L Drum

124   Teresstic N 220 208 L Drum

 125   Univis N32 208 L Drum

Up thêm ảnh sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

phản hồi
Các sản phẩm khác
 

 

CÔNG TY TNHH TM DẦU NHỚT HÓA CHẤT TRẦN NGUYỄN.

Tel: 08-3896 4609 – Fax: 08- 3896 4609

Hotline 1 : 090. 6864 229

Hotline2: 0906.8282 29

Hotline3: 0902. 5567 38

Hotline4: 0976-344 589

Email: trannguyen.lubchem@gmail.com

          sales@daunhottrannguyen.com

Website:  http://daunhottrannguyen.com/