Bint Beef

Cảm biến quang Omron E3Z-D67

$114.00 $122.00
Availability: In Stock
Ex Tax: $60.00
Price in reward points: 400
Brand:Apple
Product Code: Product 15
Reward Points: 100

Available Options

+

Công ty TNHH LOTUS TECHNOLOGIES Việt Nam
Liên hệ
: Mr.Cường

Điện thoại: 0944.369.962 – 0854.890.831

Zalo: 0854.890.831
E-mail
: sales3@lotech.com.vn

Website: http://lotech.com.vn/

 

 

Cảm biến quang Omron E3Z Series:

_ Dưới sự tích hợp bộ khuếch đại bên trong, khoảng cách phát hiện vật đã đạt đến mức tối đa

_ Sử dụng tốt trong môi trường nhiệt độ thấp, trong kho đông lạnh vẫn có thể sử dụng bình thường

_ Cải thiện tính nhất quán của trục quang và trục động cơ

_ Bảo vệ cảm biến ngay cả khi đấu sai dây nối.

_ Phù hợp tiêu chuẩn RoHS  Châu Âu.

.

Cảm biến quang Omron E3Z Series:

Cảm biến quang Omron E3Z-T61 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T81 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T66

Cảm biến quang Omron E3Z-T86

Cảm biến quang Omron E3Z-T61A 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T81A 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T66A

Cảm biến quang Omron E3Z-T86A

Cảm biến quang Omron E3Z-T62 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T82 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T67

Cảm biến quang Omron E3Z-T87

Cảm biến quang Omron E3Z-R61 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-R81 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-R66

Cảm biến quang Omron E3Z-R86

Cảm biến quang Omron E3Z-D61 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D81 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D66

Cảm biến quang Omron E3Z-D86

Cảm biến quang Omron E3Z-D62 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D82 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D67

Cảm biến quang Omron E3Z-D87

Cảm biến quang Omron E3Z-L61 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-L81 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-L66

Cảm biến quang Omron E3Z-L86

Cảm biến quang Omron E3Z-LS61 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-LS81 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-LS66

Cảm biến quang Omron E3Z-LS86

Cảm biến quang Omron E3Z-LS63 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-LS83 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-LS68

Cảm biến quang Omron E3Z-LS88

Cảm biến quang Omron E3Z-G61 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-G81 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-G62 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-G82 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-G61-M3

Cảm biến quang Omron E3Z-G81-M3J

Cảm biến quang Omron E3Z-G62-M3J

Cảm biến quang Omron E3Z-G82-M3J

Cảm biến quang Omron E3Z-L63 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-L83 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-L68

Cảm biến quang Omron E3Z-L88

Cảm biến quang Omron E3Z-B61 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-B81 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-B66

Cảm biến quang Omron E3Z-B86

Cảm biến quang Omron E3Z-B62 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-B82 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-B67

Cảm biến quang Omron E3Z-B87

Cảm biến quang Omron E3Z-T61K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T81K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-T61K-M3J 0.3M

Cảm biến quang Omron E3Z-T81K-M3J 0.3M

Cảm biến quang Omron E3Z-R61K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-R81K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-R61K-M3J 0.3M

Cảm biến quang Omron E3Z-R81K-M3J 0.3M

Cảm biến quang Omron E3Z-D61K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D81K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D61K-M3J 0.3M

Cảm biến quang Omron E3Z-D81K-M3J 0.3M

Cảm biến quang Omron E3Z-D62K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D82K 2M

Cảm biến quang Omron E3Z-D62K-M3J 0.3M

Cảm biến quang Omron E3Z-D82K-M3J 0.3M

Super Administrator 29/07/2015

Best this product opencart

Write a review

Note: HTML is not translated!
Rating Bad           Good