Bint Beef

Cầu thép nông thôn loại M

$114.00 $122.00
Availability: In Stock
Ex Tax: $60.00
Price in reward points: 400
Brand:Apple
Product Code: Product 15
Reward Points: 100

Available Options

+

MẶT CẮT NGANG CẦU NT1.6M

 

 

 

 

 

 

 

BẢNG TẢI TRỌNG

 

 

 

    CHIỀU DÀI NHỊP TỐI ĐA

32.56 m

KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 MÉT DÀI CẦU(Kg/mét dài)

(251 Kg/mét dài)

    TẢI TRỌNG PHÂN BỐ

300 Kg/m2

  TẢI TRỌNG XE ĐƠN

1.2 Tấn

MẶT CẮT NGANG CẦU NT2.2M

 

 BẢNG TẢI TRỌNG

 

    CHIỀU DÀI NHỊP TỐI ĐA

29.6 m

KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 MÉT DÀI CẦU(Kg/mét dài)

(289 Kg/mét dài)

    TẢI TRỌNG PHÂN BỐ

300 Kg/m2

    TẢI TRỌNG XE ĐƠN

2.8 Tấn

MẶT CẮT NGANG CẦU NT2.6M

 

 

 

 

BẢNG TẢI TRỌNG

 

 

 

  CHIỀU DÀI NHỊP TỐI ĐA

26.64 m

KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 MÉT DÀI CẦU(Kg/mét dài)

(370 Kg/mét dài)

    TẢI TRỌNG PHÂN BỐ

300 Kg/m2

   TẢI TRỌNG XE ĐƠN

5 Tấn

    TẢI TRỌNG ĐOÀN XE

H2.8

MẶT CẮT NGANG CẦU NT3.2M

 

 

BẢNG TẢI TRỌNG

 

 

 

CHIỀU DÀI NHỊP TỐI ĐA

23.68 m

KHỐI LƯỢNG RIÊNG 1 MÉT DÀI CẦU(Kg/mét dài)

(431 Kg/mét dài)

TẢI TRỌNG PHÂN BỐ

300 Kg/m2

TẢI TRỌNG XE ĐƠN

5 Tấn

TẢI TRỌNG ĐOÀN XE

H2.8

 

Super Administrator 29/07/2015

Best this product opencart

Write a review

Note: HTML is not translated!
Rating Bad           Good
- NT1.6M: Chiều rộng mặt cầu: 1,5m - NT2.2M: Chiều rộng mặt cầu: 2,0m - NT2.6M: Chiều rộng mặt cầu: 2,5m - NT3.2M: Chiều rộng mặt cầu: 2,8m