Hỏi : Tôi đã đăng tin rao vặt trên hệ thống và hiện tại tin của tôi không thể hiện trên trang chủ và trang danh mục rao vặt Danhba24h. Vậy tôi phải làm những gì để tin của tôi được thể hiện ?

Trả lời : Có 02 cách cho bạn lựa chọn Up tin của mình

Miễn phí :

Để tin của bạn được thể hiện lên Top đầu trang chủ và trang danh mục rao vặt bạn chỉ cần Đăng nhập vào tài khoản của mình và vào trang quản lý tin rao vặt (Tin của tôi) để Up tin lên trang chủ và trang chuyên mục. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn cần đăng ký để up được tin của mình.

  • Mỗi tài khoản được up 01 tin lên Top đầu trang chủ. Nếu bạn Up nhiều tin lên trang chủ thì hệ thống chỉ thể hiện 01 tin Up mới nhất.
  • Các tin up mới đều được lên top đầu danh mục rao vặt trên Danhba24h.

Trả phí qua nhắn tin SMS :

  • Bạn hoàn toàn không phải đăng nhập vào hệ thống
  • Chỉ cần soạn tin nhắn theo cấu trúc thông báo trên hệ thống.
  • Tin được nhắn tin sẽ luôn ở top đầu và HOT nhất trên trang chủ tại vị trí tin vừa up.
  • Chi phí 01 lần nhắn tin duy nhất mới mức phí  15.000VNĐ.

BQT