Thông tin tài khoản gian hàng

Hỏi : Hiện tại tôi đã có tài khoản gian hàng (Có gian hàng) trên hệ thống Danhba24h nhưng tôi không nhớ Tên truy cập, Email , mật khẩu…Vậy tôi phải làm sao để lấy lại được những thông tin này để tôi vào quản lý gian hàng của mình ?

Trả lời : Danhba24h hỗ trợ tối đa việc lấy lại tài khoản gian hàng của Doanh nghiệp trên hệ thống. Để đảm bảo thông tin chính xác của Doanh nghiệp có gian hàng và là chủ sở hữu của gian hàng đó :

- Nếu gian hàng lúc đăng ký có Email thì việc lấy lại mật khẩu như sau :

Danhba24h

  • Nhập thông tin Email gian hàng, mã số an toàn và kết thúc Click vào Lấy lại mật khẩu để hoàn tất

Chú ý : Ô Tên đăng nhập giúp bạn lấy chính xác hơn về gian hàng của bạn (Có thể để trống)

Danhba24h

  • Danhba24h sẽ gửi mật khẩu quản trị vào Email của bạn vừa nhập.

- Nếu gian hàng bạn lúc đăng ký không có Email :

  • Vui lòng gửi thông tin Doanh nghiệp bắt buộc bạn gồm : Tên công ty, địa chỉ, điện thoại, Email người đại diện vào mail danhba24h@gmail.com để yêu cầu lấy lại tài khoản.
  • Ngay sau khi gửi thông tin BQT Danhba24h sẽ kiểm tra đối chiếu thông tin và gửi thông tin quản lý gian hàng vào Mail Doanh nghiệp;

Chú ý : Mỗi Doanh nghiệp chỉ được lập 01 gian hàng duy nhất. Nếu DN nào cố ý lập nhiều hơn 01 gian hàng -> việc hỗ trợ lấy lại tài khoản hoàn toàn không được đáp ứng.

Ban quản trị