Đăng thông tin doanh nghiệp lên trang Danh bạ doanh nghiệp

Để tạo tính khách quan, minh bạch trong việc quảng bá thông tin thương hiệu doanh nghiệp trên Danhba24h.com, Ban quản trị (BQT) thống nhất một số điều khoản sau :

Thông tin yêu cầu bắt buộc :

  • Tên doanh nghiệp.
  • Người đại diện doanh nghiệp (Giám đốc hoặc phó giám đốc).
  • Địa chỉ doanh nghiệp
  • Điện thoại liên lạc
  • Email (Nếu có).
  • Ngành nghề hoạt động.
  • Thông tin chi tiết lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp
  • Website doanh nghiệp hoặc gian hàng trên Danhba24h.com (nếu có).

 

Xác thực thông tin doanh nghiệp :

Sau khi doanh nghiệp đăng thông tin lên hệ  thống , Danhba24h yêu cầu xác thực thông tin qua tin nhắn SMS. Doanh nghiệp cần được xác thực ít nhất 01 tin SMS trên hệ thống.

Việc xác thực đảm bảo tính chính xác, nghiêm minh và duy nhất của Doanh nghiệp

Hạn chế tối đa việc lợi dụng thương hiệu doanh nghiệp khác để thay thông tin liên hệ không chính xác, gây thiệt hại tới thương hiệu và uy tín doanh nghiệp.

Mọi thông tin cần xác thực doanh nghiệp trên hệ thống vui lòng  liên hệ trực tiếp BQT .