THÔNG BÁO

THAY ĐỔI TÍNH NĂNG CÁC GIAN HÀNG TRÊN DANHBA24H.COM

Danhba24h.com là cổng thông tin danh bạ doanh nghiệp trực tuyến, thương mại và giao dịch trực tuyến được phát triển bởi Công ty Cổ Phần Truyền Thông Công Thương Việt Nam  với số lượng thành viên là các doanh nghiệp và công ty thương mại dịch vụ  lên tới trên 100.000 và số lượng gian hàng trên 80.000 gian hàng, lượng người truy cập hàng ngày đều đặn lến tới trên 50.000 lượt.

Nhằm mục đích phát triển hệ thống bán hàng trực tuyến và giúp các danh nghiệp khai thác một cách tốt nhất các khách hàng trên danhba24h nói riêng và trên internet nói chung. Danhba24h xin thông báo đến toàn thể các doanh nghiệp đang tham gia gian hàng trên website24h.com một số thay đổi như sau:

I. Đối với các gian hàng miễn phí

1 .    Gian hàng chỉ được up tối đa 10 sản phẩm.

2 .   Tính năng up sản phẩm lên trang chủ  được sử dụng miễn phí.

II. Đối với các gian hàng đảm bảo

 

1.   Gian hàng được up sản phẩm với số lượng không hạn chế.

2.    Tính năng up sản phẩm lên trang chủ  được sử dụng miễn phí.

3.   Được sử dụng miễn phí tính năng up doanh nghiệp lên trang chủ.