Kích hoạt tài khoản :

Mỗi gian hàng đạt đến mức yêu cầu xác thực đều được Danhba24h thông báo kích hoạt tài khoản với cấu trúc :

Tai khoan cua ban can kich hoat Ban vui long soan tin : KHD  123456 va gui toi 8749 de kich hoat

Việc nhắn tin này là Duy nhất và chỉ 01 tin nhắn cho 01 tài khoản. Danhba24h không yêu cầu thêm bất cứ khoản phí nào liên quan đến tài khoản.

Mỗi tin nhắn kích hoạt có phí là 15.000VNĐ.

Danhba24h yêu cầu tài khoản cần xác thực để:

Đảm bảo tính bảo mật của tài khoản (tránh sự tranh chấp giữa các gian hàng, doanh nghiệp). Nếu tranh chấp xảy ra Danhba24h sẽ liên hệ trực tiếp tới số điện thoại nhắn tin đầu tiên này.

Danhba24h biết được gian hàng có thường xuyên hoặt động hay không -> giúp hệ thống nâng mức thanh viên gian hàng nhằm đảm bảo uy tín cho người mua. Và loại bỏ được những gian hàng kém uy tín.

Danhba24h chủ động liên hệ với người nhắn tin nhằm hỗ trợ tối ưu gian hàng trên hệ thống.

Thông báo khi có biến động về thông tin sản phẩm, thông tin liên hệ và đơn đặt hàng trên gian hàng.

……

Ban quản trị