Quy định nhắn tin SMS tới Danhba24h

- Nếu bạn nhắn nhiều mỗi tin nhắn phải cách nhau 3 phút. Đồng thời từ 1 số điện thoại bạn chỉ được nhắn tối đa 10 tin / ngày.

Trường hợp tin nhắn quá giới hạn mà tài khoản di động của bạn vẫn bị trừ tiền Danhba24h không chịu trách nhiệm

- Sau khi nhắn tin nếu bạn không nhận được thông báo từ Danhba24h, vui lòng liên hệ tới danhba24h@gmail.com sớm để được kiểm tra lại.

Cảm ơn.