Chi phí nhắn tin SMS trên Danhba24h :

1. Mức phí mỗi lần gửi tin nhắn trên hệ thống Danhba24h là 15.000VNĐ (Phí này được nhà mạng trừ vào phí nhắn tin của thuê bao di động nhắn tin).

2. Mỗi tin nhắn gửi tới hệ thống sẽ có 01 tin nhắn trả về Điện thoại nhắn tin của bạn.

3. Dịch vụ trên Danhba24h được triển khai ngay lập tức khi nhận được tin nhắn đến hệ thống.

Mọi thông tin sai về việc trừ tiền trong tài khoản Điện thoại của bạn, vui lòng liên hệ nhà mạng bạn thuê bao để biết thông tin sớm.

Ban quản trị