Bảo vệ tài koản trên hệ thống Danhba24h

Làm thế nào để bảo vệ tốt tài khoản của mình ;
Chú ý: Nếu bạn nghi ngờ một bên trái phép đã truy cập hoặc cố gắng để truy cập vào tài khoản của bạn, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức.

Một số thủ thuật nhỏ bạn nên tránh :
1. Đặt mật khẩu tài khoản :

  • Sử dụng một sự kết hợp của chữ hoặc số? ví dụ như beatlesfan28, không có khoảng trống ở giữa
  • Sử dụng nhiều từ và số điện thoại mà không có dấu cách ? ví dụ như thebestboss84
  • Không bao giờ sử dụng những từ duy nhất có thể được tìm thấy trong bất kỳ từ điển? ví dụ như love hoặc taikhoan
  • Không sử dụng thông tin cá nhân khác có thể dễ dàng có được hay đoán? ví dụ như tên, số điện thoại, hay ngày sinh
  • Không bao giờ sử dụng địa chỉ email của bạn như mật khẩu
  • Không bao giờ sử dụng mật khẩu chung? ví dụ như 123456 hoặc abcdef

2. Đăng nhập vào Danhba24h thường xuyên
Đăng nhập thường xuyên hơn để đảm bảo tài khoản của bạn hoạt động bình thường vào từng thời điểm.

3. Tránh nhận những thông tin sai, gây nguy hại từ các nguồn không rõ :
Đừng clink vào những links không rõ nguồn gốc, tin nhắn giả mạo.

4. Máy tính cá nhân của bạn nên cài phần mềm anti-virus

Để đảm bảo thông tin cá nhân , thông tin Doanh nghiệp trên hệ thống Danhba24h.com, mỗi máy tính cá nhân của bạn nên cài đặt phần mềm quét virus để đảm bảo.