Ngày 01 tháng 11 năm 2011, với mục đích tạo đà doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của mình tới người tiêu dùng thuận tiện hơn, Danhba24h.com chính thức giảm giá tới 80% phí quảng cáo banner trên trang chủ :

 

Nội dung :

1. Căn cứ  giá hiện tại của Danhba24h.com tại : http://www.danhba24h.com/bao-gia-quang-cao-banner.htm

2. Giảm tới 80% giá từ báo giá mục 1.

Yêu cầu Doanh nghiệp quảng cáo :

- Có gian hàng trên hệ thống Danhba24h.com.

- Gian hàng Doanh nghiệp đã được Danhba24h.com đảm bảo giao dịch.

Liên hệ :

Mọi thông tin vui lòng gọi  để biết thêm chi tiết hoặc gửi thông tin tới email : danhba24h@gmail.com

 

Trân trọng.