Trang chủ

Thông tin chuyển khoản qua Ngân hàng

1.Chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng :

Tài khoản Doanh nghiệp

Ngân hàng TECHCOMBANK

Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG TNV VIỆT NAM

Số tài khoản : 1902 642 5555 014

Mở tại Ngân hàng TECHCOMBANK chi nhánh Lĩnh Nam - Hà Nội

Tài khoản Cá nhân

- Tại ngân hàng Vietcombank :

Chủ tài khoản : Hoàng Xuân Thanh

Số tài khoản : 0011003765120

Mở tại sở giao dịch 31-33 Ngô Quyền - Hà Nội - Việt Nam

- Tại ngân hàng Techcombank :

Chủ tài khoản : Hoàng Xuân Thanh

Số tài khoản : 10323615775012

Mở tại 348 Phố Huế - Hà Nội - Việt Nam

- Tại ngân hàng Agribank :

Chủ tài khoản : Hoàng Xuân Thanh

Số tài khoản : 1507205057156

Mở tại chi nhánh Cầu Giấy - Hà Nội - Việt Nam

Vui lòng gọi hoặc gửi email theo danhba24h@gmail.com ngay sau khi chuyển khoản để Danhba24h triển khai dịch vụ Doanh nghiệp.