Apple Cinema 30"
18AWG Hosiwell cáp tín hiệu mềm chống nhiễu
Sale

18AWG Hosiwell cáp t

$122.00 -40%
Cáp quang OPGW & ADSS
Sale

Cáp quang OPGW & ADS

$122.00 -40%
Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Sale

Cáp nhảy tổng đài 32

Giá : 69.000 VND $122.00 -40%
Cáp nhảy tổng đài 32x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Sale

Cáp nhảy tổng đài 32

Giá : 34.500 VND $122.00 -40%
Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Sale

Cáp nhảy tổng đài 16

Giá : 31.000 VND $122.00 -40%
Cáp nhảy tổng đài 16x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Sale

Cáp nhảy tổng đài 16

Giá : 26.450 VND $122.00 -40%
Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Sale

Cáp nhảy tổng đài 8x

Giá : 21.850 VND $122.00 -40%
Cáp nhảy tổng đài 8x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu - Nhà máy: PCM, Sacom, Nexans, Filotex...
Sale

Cáp nhảy tổng đài 8x

Giá : 13.500 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 50x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 50x2x0

Giá : 57.500 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 50x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 50x2x0

Giá : 46.000 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 30x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 30x2x0

Giá : 34.500 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 30x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 30x2x0

Giá : 28.750 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 20x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 20x2x0

Giá : 23.000 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 10x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 10x2x0

Giá : 16.000 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 10x2x0.4mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 10x2x0

Giá : 12.650 VND $122.00 -40%
Cáp thông tin 5x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường - Nhà máy: M3, Z43, Ptic, Sacom,...
Sale

Cáp thông tin 5x2x0.

Giá : 11.500 VND $122.00 -40%
Dây thuê bao ngoài trời 2x2x0.5mm có dầu, bọc kim chống nhiễu, dùng dây treo gia cường (500m/cuộn)
Sale

Dây thuê bao ngoài t

Giá : 2.000.000 VND $122.00 -40%
Dây thuê bao đi trong nhà 4x2x0.5mm, có dầu, bọc kim chống nhiễu, không dùng dây treo gia cường (200m/cuộn) - Vinacap
Sale

Dây thuê bao đi tron

Giá : 1.350.000 VND $122.00 -40%
Showing 1 to 9 of 10 (2 Pages)