Cáp quang OPGW & ADSS

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
165991 Cáp quang OPGW & ADSS as Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
2767
Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Soạn tin UPS 165991 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Số 101B Đường Âu Cơ - Quận Tây Hồ - TP. Hà Nội
Số sản phẩm : 4
Email : joomcom@gmail.com
Phone : +84.4 3719 1661/ 3718 3941
Fax : +84.4 3719 1355/ 3719 2637

 

1. Stainless Steel Loose Tube Type

 

Stainless Steel Loose Tube Type OPGW

 

Features / Usage

Standard 6 to 144 fiber count

Light weight and small diameter

Excellent crush resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Steel Tube : Hermetically Sealed Stainless Steel Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Al Alloy : Aluminum Alloy

 

 

2. Non-metallic Loose Tube Type OPGW

 

 

Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber count

Excellent water resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Loose Tube : Thermoplastic Material (Polybutylene Terephthalate)

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Tube : Aluminum Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 

 

3. Aluminum Spacer Type OPGW

 

 

Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber count

Excellent heat resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Spacer : Aluminum Spacer

Al Tube : Aluminum Tape

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 


  1. Stainless Steel Loose Tube Type   Stainless Steel Loose Tube Type OPGW   Features / Usage

Standard 6 to 144 fiber count

Light weight and small diameter

Excellent crush resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Steel Tube : Hermetically Sealed Stainless Steel Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Al Alloy : Aluminum Alloy

 

 

  2. Non-metallic Loose Tube Type OPGW

 

 

 

 

 

Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber countExcellent water resistance performancePower line protectionMaintenance data information systemGood resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Loose Tube : Thermoplastic Material (Polybutylene Terephthalate)

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Filling Compound : A Water Blocking Jelly Compound

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Tube : Aluminum Tube

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 

 

 

  3. Aluminum Spacer Type OPGW

 

 

  Features / Usage

Standard 6 to 48 fiber count

Excellent heat resistance performance

Power line protection

Maintenance data information system

Good resistance to strong winds, lightning and short circuit current

Construction

Optical Fiber : SMF, NZDSF, ANYWAVE , MMF

Central Member : Fiber Reinforced Plastic (FRP)

Wrapping Tape : Heat Resistance Tape

Al Spacer : Aluminum Spacer

Al Tube : Aluminum Tape

AS Wire : Aluminum Clad Steel Wire

Application Specification

ITU-T G. 650, 651, 652, 652.C, 655, IEEE 1138, IEC 60793, IEC 60794

 

 

 

 

Up thêm ảnh cho sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

phản hồi