PLC S7-1200

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
175050 PLC S7-1200 as 12 tháng
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
11697
Soạn tin UPS 175050 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Số sản phẩm : 2
Email : tranquanghien838@gmail.com
Phone : 0908.28.37.28
Fax :

SIMATIC S7-1200, COMMUNICATION

COMMUNICATION MODULE CM 1241,

RS485, 9 PIN SUB D (MALE),

SUPPORTS MESSAGE BASED

6ES7241-1CH30-0XB0

Up thêm ảnh cho sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

phản hồi
Sản phẩm khác của Doanh nghiệp