chung cu times city

Lễ ăn hỏi 5 cháp

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
24726 Lễ ăn hỏi 5 cháp as2.995.000 VND Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
5105
Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Soạn tin UPS 24726 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
63 Châu Long, Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội
Số sản phẩm : 18
Email : banhbaominh@fpt.vn
Phone : 043.9274114
Fax : 04.3718.4699

Lễ ăn hỏi 5 cháp bao gồm :
Cau đẹp                               :  100 quả
Trầu vỏ
Tháp Bánh Cốm                  :  100 chiếc
Tháp Bánh Phu Thê            :  100 chiếc ( Có thể thay bằng bánh đậu xanh)
Rượu Vodka HN                 :  03 chai
Thuốc lá Vina                      :  03 cây
Tháp Chè TN chia hộp cầu  :  100 hộp
Mứt sen chia hộp cầu           :  100 hộp

Chè Nhài lại quả                   :  2 gói
Mứt sen lại quả                     :  2 gói
Cháp + mâm+ khăn              :  5 bộ

Cavat đỏ                             :  5 chiếc

Phong bì đỏ + Lì xì

Trang trí đẹp, nghệ thuật

Up thêm ảnh cho sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

phản hồi
Sản phẩm được quan tâm khác

Unlock Samsung C140

Giá: Vui lòng gọi

Unlock LG KU-series

Giá: Vui lòng gọi

Unlock LG SU-series

Giá: Vui lòng gọi

Unlock LG S310

Giá: Vui lòng gọi

Unlock LG SH490

Giá: Vui lòng gọi

Unlock LG TG800

Giá: Vui lòng gọi

Unlock LG TU515

Giá: Vui lòng gọi

Unlock Samsung D710

Giá: Vui lòng gọi

Unlock Samsung D600

Giá: Vui lòng gọi

Unlock Samsung 920sc

Giá: Vui lòng gọi