Nguồn máy tính

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
13445 Nguồn máy tính as270.000 VND 12 tháng
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
2204
Soạn tin UPS 13445 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
330 Bà Triệu, Thành Phố Lạng Sơn
Số sản phẩm : 10
Email : anhungvci@gmail.com
Phone : 025.251999/811911
Fax :
Orient Power Supply (Nguồn máy tính) 480W - 24 pin MÃ: Ori480W

Up thêm ảnh cho sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

phản hồi
Sản phẩm khác của Doanh nghiệp