Vinhomes Thang Long Vinhomes Thang Long Vinhomes Thang Long
Apple IPod 40GB, Lư­u trữ 10000 bài hát, Pin 15h, Màn hình LCD 2.0”

Apple IPod 40GB, Lư­u trữ 10000 bài hát, Pin 15h, Màn hình LCD 2.0”

Apple IPod 40GB, Lư­u trữ 10000 bài hát, Pin 15h, Màn hình LCD 2.0”

Up thêm ảnh cho sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

Apple IPod 40GB

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
18979 Apple IPod 40GB as7.692.720 VND 1 năm
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
1898
Soạn tin UPS 18979 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Số sản phẩm : 55
Email : info@hanoimilk.com
Phone : 04 38866563/67
Fax : 04 38866564
       
Sản phẩm tương tự
phản hồi
Sản phẩm được quan tâm khác

Midea MR-CM10SD

Giá: 370.000

Sharp KS-19ET

Giá: 840.000

Sharp KS-ZA181V

Giá: 1.620.000

Tiger JAG-S10W

Giá: 3.450.000

Eaststar NO.1

Giá: 310.000

Goldsun ARC-G18PA1

Giá: 360.000

Panasonic SR-TEJ18LSW

Giá: 735.000

Happy Cook HC-60

Giá: 446.000