Máy phát điện Động cơ Volvo

ID Tên sp Mức giá ~ : Bảo hành, khác
168605 Máy phát điện Động cơ Volvo as Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Vận chuyển:
Free Shipping
Lượt xem :
836
Bảo hành, cung cấp hàng tận nơi
Soạn tin UPS 168605 gửi 8749 để cố định sản phẩm này trên trang chủ Danhba24h.com
Nhà cung cấp
Đang cập nhật
Số sản phẩm : 9
Email : Đang cập nhật
Phone : Đang cập nhật
Fax : Đang cập nhật
STT
Model
Model động cơ
Công suất định mức(KVA)
Công suất dự phòng(KVA)
Download
1
DVA/S 140 ELS
TAD 532 GE
131
142
2
DVA/S 165 ELS
TAD 731 GE
150
165
3
DVA/S 200 ELS
TAD 732 GE
180
203
4
DVA/S 220 ELS
TAD 732 GE
200
225
5
DVA/S 275 ELS
TAD 734 GE
250
275
6
DVA/S 340 ELS
TAD 941 GE
315
341
7
DVA/S 360 ELS
TAD 941 GE
326
358
STT Model Model động cơ Công suất định mức(KVA) Công suất dự phòng(KVA) Download 1 DVA/S 140 ELS TAD 532 GE 131 142 DVA 140 E LS DVAS 140 E LS 2 DVA/S 165 ELS TAD 731 GE 150 165 DVA 165 E LS DVAS 165 E LS 3 DVA/S 200 ELS TAD 732 GE 180 203 DVA 200 E LS DVAS 200 E LS 4 DVA/S 220 ELS TAD 732 GE 200 225 DVA 220 E LS DVAS 220 E LS 5 DVA/S 275 ELS TAD 734 GE 250 275 DVA 275 E LS DVAS 275 E LS 6 DVA/S 340 ELS TAD 941 GE 315 341 DVA 340 E LS DVAS 340 E LS 7 DVA/S 360 ELS TAD 941 GE 326 358 DVA 360 E LS DVAS 360 E LS

Up thêm ảnh cho sản phẩm


Chọn ảnh : Yêu cầu đăng nhập, kiểu ảnh .jpg, .png, .gif và không quá 1Mb

phản hồi